Po powrocie z D-Day 2004 nasza czwrka postanowiła się uaktywnić w Darłowie.
Po uroczystościach francuskich i ilości biorących tam udział Darłowo było dla nas "światowcow" małą prowincjonalną imprezką.
Mała ale jara i nasza krajowa.